Listaxe de obras de narrativa dispoñíbeis para lectura

Época Autor(a)/Obra Dispoñíbel en: Texto, Audio, Vídeo, Imaxe

S. Escuros

Bernárdez Vilar, Xoán:

 

 

 

· O día de despois do sexto día

S. XIX

Lamas Carvajal, Valentín:

 

 

 

· Catecismo d'a Doutrina Labrega composto pol-o R. P. M. Fr. Marcos d'a Portela, doutor en tioloxía campestre

 

 

· Gallegada, tradiciós, costumes, tipos e contos da terriña

S. XIX

López Ferreiro, Antonio:

 

 

 

· A tecedeira de Bonaval

 

 

· O castelo de Pambre

 

 

· O niño de pombas

S. XIX

Rodríguez López, Xesús:

 

 

 

· A cruz de salgueiro

S. XIX

Rosalía de Castro:

 

 

 

· Conto gallego

S. XIX

Valladares, Marcial:

 

 

 

· Majina, ou a filla espúrea. Conto gallego-castellano de miña abó

S. XX

Alcalá, Xavier:

 

 

 

· Nos pagos de Huinca Loo

S. XX

Álvarez Blázquez, Xosé María:

 

 

 

· Na vila hai caras novas

 

 

· Os ruíns

S. XX

Álvarez Cáccamo, Alfonso:

 

 

 

· A meritoria cortesía de Edón de Cigalia

 

 

· O Bandeira

S. XX

Amado Carballo, Luís:

 

 

 

· Os probes de Deus

S. XX

Blanco Amor, Eduardo:

 

 

 

· Os Biosbardos

S. XX

Braxe, Lino:

 

 

 

· A memoria perdida

S. XX

Cabana, Darío Xohán:

 

 

 

· Cerco de ferro

S. XX

Canosa, María:

 

 

 

· O derradeiro adeus

 

 

· Remexendo

S. XX

Carrera, Valentín:

 

 

 

· Riosil

S. XX

Carro, Xavier:

 

 

 

· Deus é un incendio

S. XX

Casal, Uxía:

 

 

 

· O pequeno Mario

S. XX

Castelao, Afonso Daniel Rodríguez:

 

 

 

· Cousas (Libros Primeiro e Segundo)

 

 

· Retrincos (cinco contos)

S. XX

Caveiro, Laura:

 

 

 

· A parábola do samaritano

S. XX

Cuevillas, Florentino López Alonso:

 

 

 

· Prosas galegas

S. XX

Diéguez, Lois:

 

 

 

· As sete chagas

 

 

· Como homes

 

 

· Século XXI

S. XX

Dieste, Rafael:

 

 

 

· Dos arquivos do Trasno

S. XX

Fernández del Riego, Francisco:

 

 

 

· O cego de Pumardedón

S. XX

Fole, Ánxel:

 

 

 

· Terra Brava

S. XX

García Barros, Manuel:

 

 

 

· Dos meus recordos

 

 

· Enredos

S. XX

Gômez, Joel R.:

 

 

 

· O feche indefinido

S. XX

Gonsar, Camilo:

 

 

 

· Cara a Times Square

 

 

· Como calquera outro día

 

 

· Desfeita

S. XX

González, Xoán Xesús:

 

 

 

· A filla da patrona

 

 

· Ana María

S. XX

Gracián, Ánxela:

 

 

 

· As noites en que o vento asubía o teu nome

S. XX

Herrera Garrido, Francisca:

 

 

 

· Néveda

S. XX

Lama, Xavier:

 

 

 

· Os moradores da nada

S. XX

Ledo, Margarita:

 

 

 

· Mamá-Fe

S. XX

Lourenzo González, Manuel:

 

 

 

· "A noite mil dúas" (relato)

 

 

· "Illas" (relato)

S. XX

Luna Sanmartín, Xosé:

 

 

 

· As cometas da vida

S. XX

Martín, Paco:

 

 

 

· Un reguiño na Terra Cha

S. XX

Martínez Oca, Xosé Manuel:

 

 

 

· Os lóstregos e a carballeira

S. XX

Méndez Ferrín, Xosé Luís:

 

 

 

· Arraianos

 

 

· Crónica de nós

S. XX

Meyer, Franck:

 

 

 

· Fillos da fronteira - ¡transgredamos!

S. XX

Miranda, Xosé:

 

 

 

· A biblioteca da iguana

S. XX

Monterroso Devesa, José-Maria:

 

 

 

· O retorno

S. XX

Neira Vilas, Xosé:

 

 

 

· O ciclón

 

 

· Querido Tomás

S. XX

Otero Pedrayo, Ramón:

 

 

 

· A romeiría de Gelmírez

S. XX

Pérez, Nacho:

 

 

 

· Xente de fusil, xente de libros

S. XX

Ramón Fernádez-Oxea, Xosé:

 

 

 

· Galicia no corazón

S. XX

Reigosa, Carlos G.:

 

 

 

· As pucharcas da lembranza

 

 

· Crime en Compostela

 

 

· Os outros disparos de Billy

S. XX

Risco, Vicente Martínez:

 

 

 

· D'o caso que ll'aconteceu ô doutor Alveiros

S. XX

Rivas, Manuel:

 

 

 

· Un millón de vacas

S. XX

Rodrigues Fernandes, José Ramom:

 

 

 

· Contos de fada em do maior

 

 

· Contos do Outono

 

 

· Seguindo o caminho do vento

S. XX

Santamarina Delgado, Antón:

 

 

 

· O gatiño da "miss" e outros contos

S. XX

Sousa Jiménez, José:

 

 

 

· Acuarela do Brasil

S. XX

Suárez Abel, Miguel:

 

 

 

· Selva negra

S. XX

Toro, Suso de:

 

 

 

· Círculo: da materia dos soños

S. XX

Valle-Inclán, Xaquín del:

 

 

 

· As clases de maxia

S. XX

Vaqueiro, Vítor:

 

 

 

· O soño dirixido

 

 

· Os xenerais de África

S. XX

Vidal, Francisco A.:

 

 

 

· A auga da vida

 

 

· O Anano do híper

S. XX

Vidal, Rosa:

 

 

 

· A curvatura das chemineas

S. XXI

Alcalá, Xavier:

 

 

 

· Xela da Chirina

S. XXI

Aleixandre, Marilar:

 

 

 

· Arrebolado

 

 

· Fala carrapuchiña

S. XXI

Alonso, Fran:

 

 

 

· Distancias curtas

S. XXI

Ameixeiras, Diego:

 

 

 

· A cabeza do señor conselleiro

S. XXI

Blanco, Carmen:

 

 

 

· Estraña estranxeira

S. XXI

Blanco, Concha:

 

 

 

· Bianca

 

 

· Sentimentos

S. XXI

Calvo, Tucho:

 

 

 

· Corazón

 

 

· Flores de pobreza

 

 

· Guerra

S. XXI

Campo, Marica:

 

 

 

· A das tres caras

S. XXI

Carballude, Pepe:

 

 

 

· Todo ten o seu valor

S. XXI

Carro, Xavier:

 

 

 

· Contornos

S. XXI

Castiñeira, Francisco:

 

 

 

· Coitelas

 

 

· O cuspe dos poliquetos

 

 

· Seica chove

S. XXI

Castro, Francisco:

 

 

 

· A dureza dos soños

 

 

· Escoito aos Beatles oito días á semana

 

 

· Leonor á maneira do amor cortés (Cantiga de Amigo)

 

 

· Literatura folgazana. Notas críticas arredor de Xoán Xosé Veiga, o Mellor Escritor Galego de Todos os Tempos

 

 

· O valse da voda

 

 

· Por que Papá Noel odia internet (Conto estraño de nadal)

 

 

· Terramán, bicolama, heliofroita e bibliofiestra (Historia algo traxicómica para un poeta algo patéticotriste)

 

 

· Un funcionario exemplar

S. XXI

Cobas, Amadeo:

 

 

 

· Contos de viaxe

S. XXI

Conde, Alfredo:

 

 

 

· Lukumí

S. XXI

Cora, Xosé de:

 

 

 

· Memoria de Lerroux no fielato

S. XXI

Corral Iglesias, José Alberte:

 

 

 

· Do lusco-fusco

S. XXI

Costa Clavell, Xavier:

 

 

 

· Fillo do vento

S. XXI

Cunqueiro González-Seco, César:

 

 

 

· No labirinto

S. XXI

Dacosta, Beatriz:

 

 

 

· Colchón de auga

 

 

· Entre cascallos

 

 

· Viaxe a Costa Rica

S. XXI

Diz Ramos, Manuel:

 

 

 

· Fragmentos de lendas e contos de aldea

 

 

· Isaías, o emigrante soñador

 

 

· O mundo de Thaynara

 

 

· Os Andaregos de Patópolis

S. XXI

Docampo, Xabier P.:

 

 

 

· A máscara (Contos de máscaras, rúas, perdicións e caníbales)

S. XXI

Eiré, Afonso:

 

 

 

· A troita loba de Portavía

S. XXI

Espinosa, Estíbaliz:

 

 

 

· zoooom [prosa 2001-2007]

S. XXI

Fernández Mallo, Marcelino:

 

 

 

· Anáfora dun avó que foi á guerra

 

 

· Cabilia

 

 

· O mendigo instruído

S. XXI

Fernández Naval, Francisco X.:

 

 

 

· A soidade era o frío

S. XXI

Fernández Paz, Agustín:

 

 

 

· O enigma do menhir

 

 

· Relatos mínimos

S. XXI

Fraga, Xesús:

 

 

 

· A morte dun museo

 

 

· Domingo de promesas

S. XXI

Franco Alonso, Xavier:

 

 

 

· Tres microrrelatos

S. XXI

Franco Grande, Xosé Luis:

 

 

 

· Máis cemento, aínda máis

 

 

· O frinxo

S. XXI

Frías Conde, Xavier:

 

 

 

· Onde sempre estevo

S. XXI

Grande, Antón:

 

 

 

· Melodía

S. XXI

Iglesias, Bieito:

 

 

 

· Alborada antiga

 

 

· Amor e música lixeira

 

 

· Estrañeza numérica

 

 

· Un baile de máscaras

S. XXI

Ínsua, Emílio Xosé:

 

 

 

· Liñas de urxencia na morte de Lois Tobío

S. XXI

Jaureguizar, Santiago:

 

 

 

· O inesperado atraco dos siameses

S. XXI

López Rodríguez, Xavier:

 

 

 

· Adoezo cando lles convén

S. XXI

Loureiro, Ramón:

 

 

 

· Tronos de Agosto

S. XXI

Lourenzo González, Manuel:

 

 

 

· "Función distractiva" (relato)

S. XXI

Luaces Pardo, Narciso:

 

 

 

· Romaxe a Santo André de Teixido

S. XXI

Maceiras, Lourdes:

 

 

 

· A chamada

 

 

· Diferencias

 

 

· Futuro

 

 

· Na fraguiza

S. XXI

Martínez Oca, Xosé Manuel:

 

 

 

· Laboratorio de sombras

 

 

· O tempo en ningunha parte

 

 

· Outono na illa

 

 

· Zona de Servicios

S. XXI

Miragaia Rodríguez, Raquel:

 

 

 

· Diário Comboio

S. XXI

Monteagudo, Xosé:

 

 

 

· Noite de velorio

S. XXI

Moreda, Eva:

 

 

 

· Astolat

S. XXI

Mosteiro, Carlos:

 

 

 

· Cinco casos para Alex Lupanamán

S. XXI

Murado, Miguel-Anxo:

 

 

 

· Os outros

S. XXI

Novo, Isidro:

 

 

 

· Historias tabernícolas (Catro contos curtos de vocación radiofónica)

 

 

· Un relato un algo negro (Vostede siga ben, señor fiscal)

S. XXI

Núñez Singala, Manuel C.:

 

 

 

· Solidariedade occidental

S. XXI

Pedreira, Emma:

 

 

 

· Bestiario de silencios

 

 

· Memoria dos dixitais

S. XXI

Queipo, Xavier:

 

 

 

· A historia do mamut de Vilalba e a súa estirpe de animalias

 

 

· Boas noites Camilo

 

 

· Cuba: a illa dos tres bloqueos

 

 

· Mundos Paralelos

 

 

· O apareamento dos escornabois

 

 

· Secretos do mar prendidos tras dos ollos

 

 

· Soño laranxa (Relato dun soño acamado en cinco estratos diferentes)

S. XXI

Quintiá, Xerardo:

 

 

 

· Os pantrigos de Rosario

S. XXI

Quiroga, Xabier:

 

 

 

· Atuado na braña

S. XXI

Rabuñal, Henrique:

 

 

 

· Susana Mourelle Troitín

S. XXI

Regueiro, Conchi:

 

 

 

· Dez arcos de vella

 

 

· Un burato no aire

S. XXI

Rei Núñez, Luís:

 

 

 

· Escolma narrativa

S. XXI

Reimóndez, María:

 

 

 

· O Caderno de Bitácora

S. XXI

Ripalda, Xosé Lois:

 

 

 

· A carón da roda (Vida dun afiador)

 

 

· Memorias dun esquelete de aldea

S. XXI

Riveiro Coello, Antón:

 

 

 

· A Habana múltiple

 

 

· A máquina e a arte

 

 

· Dareicho todo

 

 

· O arcebispo de Antioquía

 

 

· Primeira cita

S. XXI

Riveiro Loureiro, Manoel:

 

 

 

· O pasamento

 

 

· Os cadros

 

 

· Xullo-Agosto

S. XXI

Riveiro Tobío, Elvira:

 

 

 

· Arroz á cantonesa

 

 

· Balteira

 

 

· Interno

 

 

· Présa

S. XXI

Rodrigues Fernandes, José Ramom:

 

 

 

· Ao Daniel de Ferreiro, meu amigo...

 

 

· Eu vi queimar Sarajevo

 

 

· Histórias do pretérito. Sonho ou pesadelo?

 

 

· O Senhor Argis

 

 

· Quem voltasse àqueles tempos de garoto

 

 

· Um velho escritor

S. XXI

Rodríguez Rodríguez, Alfonso:

 

 

 

· Sobre a raiba e outros prolegómenos

S. XXI

Romero, Medos:

 

 

 

· Aquel maldito ollo

 

 

· Así foi como Duvices foi Duvices

S. XXI

Rousia, Concha:

 

 

 

· As Sete Fontes

S. XXI

Rozados "Rochi", Francisco:

 

 

 

· Memoria de Trasdomonte

 

 

· O transparente, cronosférico e omníglota segredo de don Amaro Loureiro e a súa alma perdida e recobrada

 

 

· Raiolas no faiado

 

 

· Unha Campa na Congostra de Rebordechao

S. XXI

Sande, Miguel:

 

 

 

· O efecto do desxelo

S. XXI

Santos Cabanas, Xosé Luís:

 

 

 

· O Souto do Pardiñeiro de Amarelle

 

 

· Poemas de amor

 

 

· Sombras de inverno

S. XXI

Taibo, Nacho:

 

 

 

· A Odisea segundo Nacho

 

 

· Os dous Cunqueiros de Sempre

 

 

· Viaxe atrás no tempo

S. XXI

Toro, Xelís de:

 

 

 

· A silla de papá

S. XXI

Vaamonde, Pablo:

 

 

 

· Luz Divina e outros retratos

 

 

· O fillo do emigrante

 

 

· O mes de abril

S. XXI

Val, Marga do:

 

 

 

· Sarabia

S. XXI

Valle-Inclán, Xaquín del:

 

 

 

· Os camiños do máis acá

S. XXI

Vaqueiro, Vítor:

 

 

 

· Os nomes da morte

 

 

· Teoría do coñecemento

 

 

· Tratado do efémero

S. XXI

Vázquez, Pura:

 

 

 

· O frade era galego e outros relatos

S. XXI

Vázquez Chantada, Francisco:

 

 

 

· A Chazca

S. XXI

Vázquez Pintor, Xosé:

 

 

 

· Para dicir abril

S. XXI

Vázquez Pita, Enrique:

 

 

 

· Non te aflixas, Harazt

S. XXI

Vidal:

 

 

 

· Nudistas nada cavilosos

S. XXI

Vidal, Francisco A.:

 

 

 

· O camiño da ilusión

S. XXI

Vidal, Rosa:

 

 

 

· Camelle Man

 

 

· O inglés do iate

S. XXI

Villalta, Luísa:

 

 

 

· Desperta do teu sono

S. XXI

Villar Janeiro, Helena:

 

 

 

· Cariocas


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega