Listaxe de obras de poesía dispoñíbeis para lectura

Época Autor(a)/Obra Dispoñíbel en: Texto, Audio, Vídeo, Imaxe

Medieval

Joan de Cangas:

 

 

 

· Cantigas de amigo

Medieval

Martin Codax:

 

 

 

· Cantigas de amigo

Medieval

Meendinho:

 

 

 

· Cantiga de amigo

Medieval

Trobadores:

 

 

 

· Cantigas de amigo

 

 

· Cantigas de amor

 

 

· Cantigas de escarnho e maldizer

S. Escuros

Cornide, Xosé:

 

 

 

· Composicións galegas

S. Escuros

Cura de Fruíme:

 

 

 

· Composicións galegas

S. Escuros

Padre Sarmiento:

 

 

 

· Coloquio de 24 gallegos rústicos

S. XIX

Añón, Francisco:

 

 

 

· A leiteira

 

 

· Poesías varias

S. XIX

Armada Teixeiro, Ramón:

 

 

 

· Aturuxos

S. XIX

Curros Enríquez, Manuel:

 

 

 

· A poesía galega de Manuel Curros Enríquez

 

 

· Aires d'a miña terra

 

 

· O divino sainete

S. XIX

Dato Muruais, Filomena:

 

 

 

· Follatos

S. XIX

Díaz, Nicomedes Pastor:

 

 

 

· Á alborada

 

 

· Poesías galegas. Égloga de Belmiro e Benigno. A Alborada.

S. XIX

Iglesia, Francisco María de la:

 

 

 

· ¡Fuge miña rula fuge!

 

 

· A Galicia

 

 

· D'o mar e d'a terra

 

 

· Ó meu bon amigo e boo patricio gallego o Excmo. Sr. D. Vicente Calderon, Conde de San Joan

S. XIX

Lamas Carvajal, Valentín:

 

 

 

· Espiñas, follas e frores. Colección de versiños gallegos (Ramiño primeiro)

 

 

· Saudades gallegas

S. XIX

Montenegro, Amador:

 

 

 

· Fábulas i epigramas

 

 

· Muxenas

S. XIX

Pereira, Aureliano:

 

 

 

· Cousas d'a aldea

S. XIX

Pintos, Xoán Manuel:

 

 

 

· A Gaita Gallega tocada pol-o Gaiteiro, ou sea Carta de Cristus para ir deprendendo a ler, escribir e falar ben a lengua gallega e ainda mais

 

 

· A Galicia

 

 

· A' Galicia

S. XIX

Pondal, Eduardo:

 

 

 

· Queixumes dos pinos

S. XIX

Rodríguez López, Xesús:

 

 

 

· Costumbres gallegas. A malla

 

 

· Cousas d' as mulleres e outras poesías

 

 

· Pasaxeiras

S. XIX

Rosalía de Castro:

 

 

 

· Cantares Gallegos

 

 

· Follas novas

S. XIX

Salinas, Galo:

 

 

 

· ¡Lenda de horrore! A mitra de ferro ardente

S. XIX

Valladares, Avelina:

 

 

 

· Diálogo entre un peregrino que se dirige a Compostela y un labriego

S. XIX

Valladares, Marcial:

 

 

 

· A.***

S. XX

Aleixandre, Marilar:

 

 

 

· Catálogo de Velenos

S. XX

Álvarez Blázquez, Xosé María:

 

 

 

· Cancioeiro de Monfero

 

 

· Canle segredo (1951-1953)

 

 

· Poemas de ti e de min

 

 

· Romance do pescador peleriño

 

 

· Roseira do teu mencer

S. XX

Álvarez Torneiro, Manuel:

 

 

 

· Habitante único

 

 

· Poemas

S. XX

Amado Carballo, Luís:

 

 

 

· O Galo

 

 

· Proel

S. XX

Arias, Xela:

 

 

 

· Darío a diario

S. XX

Avilés de Taramancos, Antón:

 

 

 

· A frauta y-o garamelo

 

 

· As moradías do vento

 

 

· As torres no ar

 

 

· Cantos caucanos

 

 

· O tempo no espello

 

 

· Última fuxida a Harar

S. XX

Babarro, Xoán:

 

 

 

· O nome do Rei que ha de volver

S. XX

Barros, Tomás:

 

 

 

· Vieiro de Señardade

S. XX

Blanco Torres, Roberto:

 

 

 

· Orballo da media noite

S. XX

Bouza Brey, Fermín:

 

 

 

· Nao senlleira

 

 

· Seitura

S. XX

Braxe, Lino:

 

 

 

· A sombra dun canto

 

 

· Ardora

 

 

· Banquete

 

 

· Entre ruinas

S. XX

Cabada Vázquez, Xosé Manuel:

 

 

 

· Vagalumes

S. XX

Cabanillas, Ramón:

 

 

 

· Camiños no tempo

 

 

· Da Terra asoballada

 

 

· Na noite estrelecida

 

 

· No desterro

 

 

· Obra completa

 

 

· Samos

 

 

· Vento mareiro

S. XX

Canosa, María:

 

 

 

· Doentes malferidos

 

 

· Poema

S. XX

Carballeira, Johán:

 

 

 

· Lusco e Fusco

S. XX

Caride Ogando, Ramón:

 

 

 

· Cerne das labaredas

S. XX

Carvalho Calero, Ricardo:

 

 

 

· Cantigas de amigo e outros poemas (1980-1985)

 

 

· Reticências... (1986-1989)

S. XX

Celso Emilio:

 

 

 

· Cantigas de escarnio e maldecir

 

 

· Cimenterio privado

 

 

· Longa noite de pedra

 

 

· O soño sulagado

 

 

· Obras Completas I e II

 

 

· Onde o mundo se chama Celanova

 

 

· Viaxe ao país dos ananos

S. XX

Corral Iglesias, José Alberte:

 

 

 

· Acarom da Brêtema

 

 

· Palavra e Memória

S. XX

Costa, Xosé María:

 

 

 

· Cas redes cheas

S. XX

Cunqueiro, Álvaro:

 

 

 

· Cantiga nova que se chama riveira

 

 

· Dona do corpo delgado

 

 

· Herba aquí ou acolá

 

 

· Mar ao norde

 

 

· Poemas do si e non

S. XX

Delgado Gurriarán, Florencio:

 

 

 

· Cantarenas

S. XX

Díaz Castro, Xosé María:

 

 

 

· Nimbos

S. XX

Diéguez, Lois:

 

 

 

· Sete poemas e un maio

S. XX

Eiré, Afonso:

 

 

 

· A sombra dun canto

S. XX

Espinosa, Estíbaliz:

 

 

 

· mecánica zeleste 1996-1998

 

 

· Pan (Libro de ler e de desler)

 

 

· textos carboníferos [poemas anteriores a 1997]

S. XX

Estévez, Eduardo:

 

 

 

· Lúa gris

 

 

· Os veos da paisaxe

 

 

· Só paxaros saíron desta boca

S. XX

Fortes Torres, Antom:

 

 

 

· Figuras masculinas de meio-corpo

S. XX

Fraga, Modesto:

 

 

 

· Ese estraño silencio

S. XX

Frías Conde, Xavier:

 

 

 

· Onte foi cabalo de cinza

S. XX

Graña, Bernardino:

 

 

 

· Ardentía: obra poética completa

 

 

· Luz de novembro

S. XX

Guerra da Cal, Ernesto:

 

 

 

· Pátria

S. XX

Herrera Garrido, Francisca:

 

 

 

· Almas de muller ...¡volallas na luz!

 

 

· Frores do noso paxareco

 

 

· Sorrisas e bágoas

S. XX

Iglesia Alvariño, Aquilino:

 

 

 

· Cómaros verdes

 

 

· Corazón ao vento

 

 

· De día a día, poesías

 

 

· Lanza de soledá

 

 

· Nenias

 

 

· Señardá

S. XX

Kruckenberg, Mª do Carme:

 

 

 

· Alegoría do ensoño ferido

 

 

· Obra poética case completa: 1953-1999

S. XX

Lado, María:

 

 

 

· A primeira visión

S. XX

Lago, Arcebispo:

 

 

 

· Escolma de poesías

S. XX

Ledo, Margarita:

 

 

 

· Linguas Mortas, serial radiofónico

S. XX

Leiras Pulpeiro, Manuel:

 

 

 

· Cantares Gallegos

S. XX

López Abente, Gonzalo Francisco:

 

 

 

· Alento de raza

 

 

· Centileos nas ondas

 

 

· Decrúa

 

 

· Escumas da ribeira

 

 

· Nemancos

S. XX

Lorenzo Baleirón, Eusebio:

 

 

 

· A morte presentida

 

 

· Gramática do silencio. Obra poética

 

 

· O corpo e as sombras

S. XX

Manuel Antonio:

 

 

 

· De catro a catro. Follas d'un diario d'abordo

S. XX

Manuel María:

 

 

 

· Antoloxía poética (1997)

 

 

· Canciós do lusco ó fusco

 

 

· Entre a arxila e a luz

 

 

· MiniEscolma

 

 

· Poemas da ausencia

 

 

· Remol

S. XX

Mariño, María:

 

 

 

· Palabra no tempo

 

 

· Verba que comenza

S. XX

Martínez-Conde, Ricardo:

 

 

 

· Debullar

 

 

· Lento esvaece o tempo

 

 

· O silencio das árbores

 

 

· Orballo nas camelias

S. XX

Martínez-Risco, Sebastián:

 

 

 

· 14 Nadaliñas: 1958 - 1973

S. XX

Méndez Ferrín, Xosé Luís:

 

 

 

· Con pólvora e magnolias

 

 

· Estirpe

 

 

· Poesía enteira de Heriberto Bens

S. XX

Meyer, Franck:

 

 

 

· Pêle-mêle fel

S. XX

Miranda, Anisia:

 

 

 

· Contos (Cantarolas)

 

 

· De paseo (Cantarolas)

S. XX

Montenegro, Amador:

 

 

 

· Fábulas Galaico-Castellanas

S. XX

Mouriño, Miguel Anxo:

 

 

 

· Camariña: sete cruces e unha esperanza

S. XX

Nerium, Alexandre:

 

 

 

· Cabaleiro do mar

S. XX

Noriega Varela, Antonio:

 

 

 

· D'o Ermo

 

 

· Montañesas

S. XX

Novo, Isidro:

 

 

 

· Catro poemas soltos (Escorzo de sombras e ausencias)

S. XX

Novoneyra, Uxío:

 

 

 

· Do Courel a Compostela: 1956-86

 

 

· Muller pra lonxe: 1955-1985

 

 

· Os Eidos

 

 

· Os Eidos 2. Letanía de Galicia e outros poemas

 

 

· Poemas da doada certeza i este brillo premido entre as pálpebras

 

 

· Tempo de elexía

S. XX

Paz-Andrade, Valentín:

 

 

 

· Canto do pobo disperso

 

 

· Cen chaves de sombra

 

 

· Pranto matricial

S. XX

Pedreira, Emma:

 

 

 

· Grimorio

S. XX

Pereiro, Lois:

 

 

 

· Poemas 1981/1991

 

 

· Poemas para unha loia

 

 

· Poesía última de Amor e Enfermidade

S. XX

Pimentel, Luís:

 

 

 

· Sombra do aire na herba

 

 

· Triscos

S. XX

Pita, Emilio:

 

 

 

· Jacobusland

S. XX

Pozo Garza, Luz:

 

 

 

· Códice calixtino

 

 

· Prometo a flor de loto

S. XX

Prado "Lameiro", Xavier:

 

 

 

· A carón d'o lume

S. XX

Rábade Paredes, Xesús:

 

 

 

· Os dedos dos loureiros

S. XX

Rivas, Manuel:

 

 

 

· Mohicania

S. XX

Rodríguez, Eladio:

 

 

 

· Oraciós Campesiñas

S. XX

Rodríguez López, Manuel:

 

 

 

· Onte e hoxe vivencial

 

 

· Poemas populares galegos

 

 

· Saudade no bulleiro

 

 

· Soldada mínima

S. XX

Rodríguez Rodríguez, Alfonso:

 

 

 

· As cinsas de deus

 

 

· Din de min que sempre estou en ti

 

 

· E tocáronme de novo

 

 

· Quero tomar unha ducha de bágoas

 

 

· Rostros con filosofías de madeira

 

 

· Teño un ponto no fígado

S. XX

Sánchez, Cesáreo:

 

 

 

· A escrita do silencio-Antoloxía persoal

S. XX

Seoane, Luís:

 

 

 

· Obra poética

S. XX

Seoane, Xavier:

 

 

 

· Regreso e advenimento

S. XX

Taibo, Victoriano:

 

 

 

· ¡Ríte!

 

 

· Moza gallega

S. XX

Tovar, Antón:

 

 

 

· A nada destemida

 

 

· Arredores

 

 

· Berros en voz baixa

 

 

· Cadáver adiado

 

 

· Non. O vento no teu colo

S. XX

Valcárcel, Xulio L.:

 

 

 

· Memoria de agosto

S. XX

Valladares, Avelina:

 

 

 

· A pobre orfiña

 

 

· A Ulla

 

 

· Miña joya

 

 

· Ôs qu' emigran

S. XX

Vaqueiro, Vítor:

 

 

 

· A cámara de névoa

 

 

· A fraga prateada

 

 

· Informe da gavilla

 

 

· Lideiras entre a paisaxe

S. XX

Varela, Lorenzo:

 

 

 

· Catro poemas pra catro grabados

 

 

· Homaxes

 

 

· Lonxe

S. XX

Vázquez, Pura:

 

 

 

· Man que escribiu no mar

S. XX

Vázquez Vázquez, Paulino:

 

 

 

· A Experiencia inglesa

 

 

· Perdendo o tempo que fuxe como Xoan Sebastian Bach

S. XX

Villar, Miro:

 

 

 

· Abecedario da desolación

 

 

· Ausencias pretéritas

 

 

· Equinoccio de primavera

 

 

· Mar de rostros. Gameleiros

S. XX

Villar Janeiro, Helena:

 

 

 

· Amadas polos deuses

 

 

· Festa do corpo

 

 

· Nas hedras da clepsidra

S. XXI

Abeleira, Xoán:

 

 

 

· Animais Animais

 

 

· Poemas

S. XXI

Aleixandre, Marilar:

 

 

 

· A constelación da xuvenca

 

 

· Abecedario de árbores

 

 

· As debandadoras de seda

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

S. XXI

Alonso, Fran:

 

 

 

· Eclipse doméstica

S. XXI

Álvarez Blázquez, Xosé María:

 

 

 

· Xosé Mª Álvarez Blázquez. Poesía galega completa

S. XXI

Álvarez Cáccamo, Celso:

 

 

 

· "Naquela manhã de Março mamã quis conjurar a morte com frascos de perfume"

S. XXI

Álvarez Cáccamo, Xosé María:

 

 

 

· Escolma

 

 

· Maré do pobo a arder

S. XXI

Álvarez Torneiro, Manuel:

 

 

 

· Epicentro

S. XXI

Angueira, Anxo:

 

 

 

· A Curros

 

 

· Lagoeira

S. XXI

Araguas, Vicente:

 

 

 

· Viladonelle

S. XXI

Arias, Xela:

 

 

 

· Intempériome

S. XXI

Arias Correa, Azucena:

 

 

 

· As preguntas inquedan... Dunhas saen outras

S. XXI

Babarro, Xoán:

 

 

 

· Reino Verde

S. XXI

Braxe, Lino:

 

 

 

· Alaridos

 

 

· Borgiana

 

 

· Escolma

S. XXI

Cabana, Darío Xohán:

 

 

 

· Cabalgada na brétema

S. XXI

Campo, Marica:

 

 

 

· Algúns poemas soltos

 

 

· Arco da vella

 

 

· Catro lúas e a da morte

 

 

· Loor de tolemia e desprezo de cordura

 

 

· Mulleres

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

 

 

· Sombra do meu asombro

S. XXI

Casas, Arturo:

 

 

 

· Dereito Natural

S. XXI

Castaño, Yolanda:

 

 

 

· (Re)ser(vado) (Polifonías)

 

 

· A consumida dunha pirámide sonámbula

 

 

· Dende a opaca pátina do balcón pechado

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

 

 

· Sei perfectamente que todo está aquí

S. XXI

Castro, Francisco:

 

 

 

· Canción para Ánxel Casal, fusilado polos fascistas en 1936

 

 

· Esta lingua non quere vivir na favela

 

 

· Fe

 

 

· Hai un mar

 

 

· Na mañá dos teus beizos

 

 

· Nosoutros

 

 

· O home grande de gran chaqueta

 

 

· Terra

S. XXI

Catoira, Manuel:

 

 

 

· Hóspede do Rif

S. XXI

Cortizas Amado, Antón:

 

 

 

· Matriamente

 

 

· Nos páramos da Lúa

S. XXI

Couceiro, Emma:

 

 

 

· A actriz

 

 

· Ballet da nena (Lugo/1957)

 

 

· E cal será a cor do lixo na miña pel

 

 

· Entrechán dereita

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

 

 

· Sen remite

S. XXI

Dacosta, Beatriz:

 

 

 

· Fragmentos

S. XXI

Dacosta, Marta:

 

 

 

· A princesa na torre

 

 

· Balada das costureiras esquecidas

 

 

· Coiraza

 

 

· Dor do tempo

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

 

 

· Volta dos nove

S. XXI

Diéguez, Lois:

 

 

 

· Ventos libres zoan

S. XXI

Diz Ramos, Manuel:

 

 

 

· Poemas na emigración

S. XXI

Dobao, X. Antón L.:

 

 

 

· Contraantoloxía de Textos Exiliados

S. XXI

Domínguez Romero, Francisco:

 

 

 

· 24 poemas

S. XXI

Espinosa, Estíbaliz:

 

 

 

· --orama

 

 

· número e

 

 

· textos biónicos para autómatas e ilusionistas 2004-2007

 

 

· textos para as divas ávidas 2000-2001

 

 

· textos para kosmos en expansión 2001-2002

 

 

· textos que fixen por encarga

S. XXI

Fernán-Vello, Miguel Anxo:

 

 

 

· Antoloxía de poemas

S. XXI

Fernández Naval, Francisco X.:

 

 

 

· Oira

S. XXI

Figueroa, Adela:

 

 

 

· Vento de amor ao mar

S. XXI

Fortes Torres, Antom:

 

 

 

· Ansia (Balbúceos)

 

 

· Cristais rotos

 

 

· Gris cinza

 

 

· Sexto Fetiche

S. XXI

Fraga, Modesto:

 

 

 

· Amor á dignidade

 

 

· Mar de ausencias

 

 

· Todos os veráns...

S. XXI

Franco Grande, Xosé Luis:

 

 

 

· Proclama

S. XXI

Frías Conde, Xavier:

 

 

 

· 36 háikus

 

 

· Estuário

 

 

· Marés na beirarrúa

S. XXI

García-Bodaño, Salvador:

 

 

 

· Amencida de alucinación

 

 

· Cidade virtual

S. XXI

Gómez, Lupe:

 

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

S. XXI

González Tosar, Luís:

 

 

 

· Volver a Compostela

S. XXI

Graña, Bernardino:

 

 

 

· Sen sombra e sen amor

S. XXI

Iglesias, Bieito:

 

 

 

· Aperta de Brunilda

 

 

· Moscovo lilas serodias

 

 

· Verbum caro

S. XXI

Iglesias, Serxio:

 

 

 

· Rostro

S. XXI

Ínsua, Emílio Xosé:

 

 

 

· Adeus ao Manuel María

 

 

· Poemas

S. XXI

Kruckenberg, Mª do Carme:

 

 

 

· Dous poemas

 

 

· Lembranzas da beleza triste

S. XXI

Lado, María:

 

 

 

· Berlín

 

 

· Genoveva

 

 

· Para chegar a Palmira

 

 

· Poemas da serie "casa atlántica, casa cabaret"

S. XXI

Lama, Xavier:

 

 

 

· O fotógrafo Helmut Newton ten unha visión da eternidade

S. XXI

Ledo, Margarita:

 

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

S. XXI

López-Casanova, Arcadio:

 

 

 

· Pastoral de Galicia

S. XXI

Maceiras, Lourdes:

 

 

 

· Anaina dos soños

 

 

· Arco da vella

 

 

· Unha poesía para unha celebración de defuntos

S. XXI

Manuel María:

 

 

 

· Camiños de luz e sombra

S. XXI

María do Cebreiro:

 

 

 

· Anaina dos soños

 

 

· Pérfida Erín (sete visións en terra)

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

S. XXI

Martínez-Conde, Ricardo:

 

 

 

· A núa lentitude

 

 

· Compostela, vella memoria

 

 

· Na terra desluada

 

 

· Occitania

S. XXI

Méndez Ferrín, Xosé Luís:

 

 

 

· Quén é esa que sobe a encosta de Cortiña Grande...

S. XXI

Meyer, Franck:

 

 

 

· Caderno a destempo

 

 

· Resumo da despedida

S. XXI

Millán Otero, Xosé M.:

 

 

 

· Escolma poética

S. XXI

Miranda, Xosé:

 

 

 

· As cidades mergulladas (Poesía reunida 1973-2002)

S. XXI

Momán, Alberte:

 

 

 

· As mil horas

 

 

· Cidade é tamén nome de muller

 

 

· Milhomes

 

 

· Prémeme o combate

 

 

· Sen título

S. XXI

Moreda, Eva:

 

 

 

· Nove haikus

S. XXI

Mouriño, Miguel Anxo:

 

 

 

· Esconxuro

 

 

· Onde tanto me teño sementado

 

 

· Versos primos

 

 

· Xove

S. XXI

Navaza, Gonzalo:

 

 

 

· Cartografía básica

 

 

· Causa común

 

 

· La tour frappée par la foudre

 

 

· Lobo e pedra

 

 

· Manuscrito atopado nun espello retrovisor

S. XXI

Negro, Carlos:

 

 

 

· Cantos da perda

 

 

· Necrose

S. XXI

Neira Vilas, Xosé:

 

 

 

· Elexía para un poeta

S. XXI

Nerium, Alexandre:

 

 

 

· Vogar de couse

S. XXI

Novas, Lucía:

 

 

 

· "Para ti gacela lixeira..."

 

 

· "Son a selvática serpe lamacenta, recuberta..."

 

 

· Poemas

S. XXI

Novo, Isidro:

 

 

 

· A mar ferida

 

 

· Información light (Baixa en alcatrán)

 

 

· Verbo novo para o vento

S. XXI

Novo, Olga:

 

 

 

· Éter

S. XXI

Pallarés, Pilar:

 

 

 

· Hai estratos distintos de vazio

 

 

· Non coñezo, non sinto, non comprendo

 

 

· Para que te serve essa cruel boca de fome?

 

 

· Persisto

S. XXI

Pato, Chus:

 

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

 

 

· Prometea Multitúdina

 

 

· Unha pequena escolma

S. XXI

Paz, Xabier:

 

 

 

· Cantos milesios

 

 

· Sedimentos

S. XXI

Pedreira, Emma:

 

 

 

· As posturas do día

 

 

· Corpo

S. XXI

Penas, Ánxeles:

 

 

 

· Antoloxía poética

 

 

· Territorio

S. XXI

Pereira Valcárcel, Manuel:

 

 

 

· Escolma poética

S. XXI

Pereiro, Paulino:

 

 

 

· O tempo sumerxiuse na Natureza

S. XXI

Pérez Prieto, Victorino:

 

 

 

· Os ríos pasan cheos de Deus

S. XXI

Pousa Antelo, Avelino:

 

 

 

· Agoiro

S. XXI

Pozo Garza, Luz:

 

 

 

· As arpas de Iwerddon

S. XXI

Queizán, María Xosé:

 

 

 

· Porca Miseria

S. XXI

Quintiá, Xerardo:

 

 

 

· Tres tristes fiestras

S. XXI

Quiroga, Xabier:

 

 

 

· Autopoética

S. XXI

Rabuñal, Henrique:

 

 

 

· O cristal da sede

S. XXI

Rei Núñez, Luís:

 

 

 

· Escolma de poemas

S. XXI

Riveiro Tobío, Elvira:

 

 

 

· Poemas

S. XXI

Rodríguez Baixeras, Xavier:

 

 

 

· As pedras

 

 

· O estranxeiro

S. XXI

Rodríguez Fer, Claudio:

 

 

 

· Terra extrema de radiación amorosa

S. XXI

Rodríguez Gómez, Fernando:

 

 

 

· A mala idea

S. XXI

Rodríguez Rodríguez, Alfonso:

 

 

 

· Ansío o despedazamento do medo

 

 

· Cactus era un cencerro de deserto...

 

 

· Chapa o pote

 

 

· És de fresa

 

 

· Hai un ventanuco entre o adobe e a madeira...

 

 

· Poemas

 

 

· Xenreira que se forma nas tripas

S. XXI

Romaní, Ana:

 

 

 

· Do diario da princesa

 

 

· Love me tender

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

S. XXI

Romero, Medos:

 

 

 

· Nove poemas

S. XXI

Rousia, Concha:

 

 

 

· Mortos Vivos

 

 

· Verde (Reagir)

S. XXI

Salinas Portugal, Francisco:

 

 

 

· Boca da Cobra

 

 

· Percorro o mapa...

 

 

· Poema do adeus & cobra

S. XXI

Sande, Miguel:

 

 

 

· O berro (arte o poema comigo dentro)

S. XXI

Seoane, Xavier:

 

 

 

· A canción do milenio

 

 

· Na póla branca

 

 

· Vagar de sombra

S. XXI

Torres, Xohana:

 

 

 

· Homenaxe a Carvalho Calero

S. XXI

Tovar, Antón:

 

 

 

· Calados esconxuros

S. XXI

Val, Marga do:

 

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

S. XXI

Valcárcel, Xulio L.:

 

 

 

· Cincuenta poemas

S. XXI

Vaqueiro, Vítor:

 

 

 

· A fenda no horizonte

S. XXI

Vázquez, Pura:

 

 

 

· A Música dos Tempos

 

 

· Náufragos da elexía

 

 

· Sempre irmá. Poesía en tón menor

S. XXI

Vázquez Pintor, Xosé:

 

 

 

· Antoloxía poética

 

 

· Aquí nas estivadas...

 

 

· Rosa en Iria

 

 

· Seara. Obra poética (1971-2011)

 

 

· Uxío

S. XXI

Vázquez Vázquez, Paulino:

 

 

 

· (V. W., 1941)

S. XXI

Veiga, Eva:

 

 

 

· A luz e as súas cicatrices

 

 

· Poemas

S. XXI

Vila-Coia, Xabier:

 

 

 

· À Paris

 

 

· Dous poemas galegos

 

 

· mar Allíc Sírp

S. XXI

Villalta, Luísa:

 

 

 

· Apresados sen presa

 

 

· Estudo das sombras

 

 

· Modulación de Orfeu

S. XXI

Villar Janeiro, Helena:

 

 

 

· Anaina dos soños

 

 

· Arco da vella

 

 

· Milagres de Santiago

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega